POKER STRATÉGIE

Márne by ste v ktoromkoľvek online kasíne hľadali fascinujúcejšiu hru, než je poker. Dôvod na toto tvrdenie je jednoduchý – poker v sebe kombinuje niekoľko veľmi rôznorodých aspektov – od základných štatistických princípov až po zložitú psychológiu.

Okrem iného je poker jedna z mála kasínových hier, pri ktorej sa dá byť trvale v pluse, pretože na rozdiel od iných hier, pri pokri hrajú hráči proti sebe, o svoje peniaze a každý má takú istú a rovnakú šancu vyhrať. Čo potom delí víťaza od porazeného? Odpoveď je jednoduchá – správne naštudované poker triky a pokrová stratégia!

Americký profesionálny hráč David Sklansky sformuloval základné pravidlo princípu pokrovej hry – „Vždy, keď hráte tak, ako keby ste videli protihráčove karty, dostávate sa do výhody. Vždy, keď protihráč hrá tak, ako keď netuší, aké máte karty, dostávate sa do výhody.“ Posolstvo tohto pravidla je jednoduché – poker musíte hrať tak, aby ste predvídali každý jeden súperov ťah, ktorý príde a pritom sa musíte snažiť zmiasť vášho súpera, aby netušil, čo plánujete vy.

Vzhľadom na rozmanité varianty pokru, rôznorodosť pravidiel a jednotlivých situácií nie je možné vytvoriť jednu stratégiu a tvrdiť, že je to najlepšia poker stratégia na svete, pretože takéto niečo jednoducho neexistuje. Poker je hra, pri ktorej treba svoju stratégiu neustále flexibilne upravovať na dané podmienky v hre, ako napríklad počet hráčov, protihráčove správanie sa, veľkosť blindov či podľa kariet, ktoré má hráč na ruke alebo sú vyložené na stole.

Avšak ak si hráč osvojí niekoľko základných aspektov a elementov pokru, bude schopný vytvoriť si svoju vlastnú stratégiu a tú potom aplikovať na akúkoľvek situáciu alebo variantu pokru – či to bude 5 Card Stud alebo Texas Hold ‘Em – pretože základom každého pokru je schopnosť správne odhadnúť situáciu a vedieť, kedy zložiť karty alebo práve naopak zvýšiť svoje stávky a pokračovať v hre.

PRAVDEPODOBNOSŤ PRI POKRI – POT ODDS A CARD ODDS

Ako sme už spomínali, poker je založený na princípoch pravdepodobnosti a podľa toho by sa hráč mal riadiť aby vedel, kedy zložiť karty a kedy hrať ďalej. Každá pokrová hra sa hrá s balíčkom 52 kariet, takže hráč má vždy presnú predstavu, koľko kariet ešte môže prísť do hry. Následne je potrebné poznať „outy“ – karty, ktoré ak prídu do hry, tak hráč má možnosť vyhrať.

Zoberme si príklad, že pri hre Texas Hold ‘Em drží hráč na ruke dve karty v rovnakej farbe a na flope majú dve karty tiež túto istú farbu. Vieme, že z každej farby je v hre po 13 kariet, z toho štyri vieme, že sú už vonku, takže nám ostáva 9 kariet, ktoré môžu prísť do hry a zvýšiť našu šancu na výhru – inak povedané máme 9 „outov“. Hráme len proti jednému protihráčovi, ktorý ma na ruke tiež 2 karty, to znamená, že v balíčku ostalo ešte 45 kariet (52 – 3 – 2 – 2) a z toho je 9 kariet, ktoré pomôžu hráčovi vyhrať – dostávame sa tak v pravdepodobnosti 36:9, čo je presne 4:1. Túto pravdepodobnosť vieme transformovať do nasledujúceho tvrdenia – pri nasledujúcej situácií by sme štyri krát prehrali a raz vyhrali.

Následne potrebujeme vypočítať „pot odds“ alebo pravdepodobnosť výhry banku. Na tento výpočet potrebujeme poznať veľkosť banku a veľkosť stávky, ktorú musí hráč vykonať, aby sa udržali v hre. Uvedieme si modelovú situáciu:

V banku je 80€ a protihráč práve zvýšil o 20€, čo znamená, že veľkosť banku je teraz 100€. Na to, aby sa hráč vedel udržať v hre, tiež potrebuje zvýšiť aspoň o 20€. V tomto prípade dostaneme pomer 100:20, respektíve 5:1 – čo znamená, že pri tomto pomere môže päť krát prehrať a len raz vyhrať a bude na nule (hráč staví 5×20€, ktoré prehrá a na šiesty krát vyhrá 100€). Obecne platí, že čím vyšší je pomer „pot odds“, tým je stávka výhodnejšia a oplatí sa hrať a naopak, keď „pot odds“ sú nízke (napr. 2:1, čo znamená, že hráč môže len dva kráť prehrať a na tretí už musí vyhrať, aby sa mu vrátili prehrané peniaze), tak je lepšie zložiť karty.

Teraz si zoberieme obidve pravdepodobnosti, ktoré sme dostali a porovnáme si ich: „card odds“ je 4:1 a „pot odds“ 5:1 – vidíme, že pravdepodobnosť, že hráčovi príde karta, pomocou ktorej vyhrá je väčšia, než pravdepodobnosť, že prehrá stávku – inak povedané – hráč vyhrá raz za päť kôl (pravdepodobnosť 4:1 je dokopy 5 kôl) ale vyhrať stávku mu stačí len jedno zo šiestich kôl (5:1 nám dokopy dáva šesť kôl). Vidíme teda, že hráč pri dlhodobej hre bude v pluse, pretože bude častejšie vyhrávať. Všeobecne pri porovnávaní „pot odds“ a „card odds“ platí, že ak pomer „card odds“ je nižší, ako pomer „pot odds“ (v uvedenom prípade 4:1 verzus 5:1), oplatí sa hrať a neskladať karty.

POKER BLUFOVANIE

Blafovanie v pokri znamená zvyšovanie stávok aj napriek tomu, že hráč nemá na ruke najlepšie karty, no dúfa, že týmto spôsobom oklame svojho protihráča, ktorý sa radšej rozhodne nehrať ďalej a svoje karty zloží. Pri pokri môžeme rozlišovať dva druhy blafovania – čistý blaf (takzvane „pure bluff“) alebo polovičný blaf („semi-bluff“).

O čistom blafe hovoríme v prípade, ak hráč má na ruke veľmi slabé karty a je viac než isté, že do konca hry sa táto skutočnosť nijako nemôže zmeniť – na stôl alebo do ruky mu nemôžu prísť žiadne karty, ktoré by mohli vytvárať silnú, výhernú kombináciu. V takomto prípade, ak má hráč záujem vyhrať, môže sa pokúsiť uskutočniť čistý blaf, pomocou ktorého chce donútiť súpera, aby zložil karty.

Pokiaľ hráč blafuje s vysokými stávkami, protihráč tým pádom získava veľmi nepriaznivé „pot odds“, ktoré sme si spomenuli v predchádzajúcich riadkoch (musí dorovnávať s vysokými stávkami, aby sa udržal v hre), čo znižuje jeho odhodlanie pokračovať v hre a tak hráč využívajúci blafy sa môže dostať do dlhodobej výhody.

Polovičný blaf je vtedy, pokiaľ hráč má ešte niekoľko „outov“, ktoré mu môžu prísť v ďalšom kole alebo kolách na ruku, no nie je si tým úplne istý. V takomto prípade náhle zvyšovanie stávok nemusí byť z dôvodu donútenia spolu hráčov na zloženie kariet, hráč si zvýšením stávky jednoducho môže len „predpripravovať“ svoju situáciu do budúceho kola.

KEDY SA V POKRI OPLATÍ BLAFOVAŤ?

 • Náhlym zvýšením stávky sa pre protihráča vytvoria nepriaznivé „pot odds“ (neoplatí sa mu zvyšovať stávku).
 • V hre ostal len malý počet protihráčov a tak je väčšia šanca, že zložia karty.
 • Spôsob protihráčovho hrania alebo stávkovania naznačuje, že buď čaká na dobrú kartu alebo jeho karty na ruke mu zaručujú len marginálne prvenstvo.
 • Protihráč zvykne skladať karty v prípade veľkého navýšenia stávky.
 • Protihráč pozorne sleduje hráčove hranie a neštandardná situácia, ako napríklad blafovanie ho zneistí a protihráč pre istotu radšej zloží karty.

Ako často blafovat v pokri?

Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď, pretože každá hra môže byť veľmi špecifická. V prvom rade je potrebné si nacvičiť blufovanie, aby hráč nedal nijako najavo, že blufuje – toto všetci veľmi dobre poznáme pod výrazom „poker face“ alebo pokrová tvár. Treba si tiež uvedomiť, že niekedy nie je ani tak dôležitá frekvencia blafovania, ako skôr spôsob, respektíve postup a situácia, pri ktorom sa blafovanie vykonáva. Preto je potrebné blafovať veľmi nepravidelne a hlavne v rôznych a nepravidelných situáciách.

Nepravidelné a správne vykonané blafovanie bude mať neskôr za následok, že protihráč sa bude snažiť prebiť hráča aj v situácií, keď hráč má na ruke dobré karty, no protihráč o tom nevie, pretože si myslí, že hráč možno znova blafuje a tak bude protihráč stále zvyšovať bank a hráč nakoniec vyhrá väčšiu sumu.

Pomalá hra ako opak blafovania

Blafovanie by sa dalo označiť ako agresívna, resp. rýchla hra, keď hráč rýchlo a náhle zvyšuje stávky a snaží sa, aby oponenti foldovali svoje karty a tak má hráč možnosť vyhrať, aj v prípade, ak nemá na ruke dobré karty. Naopak, pomalá hra sa odporúča hrať v prípade, ak hráčovi prišli na ruku dobré karty, vie, že má veľkú šancu vyhrať a tak chce vylákať protihráčov aby stavili čo najviac a hráč mal potom možnosť vyhrať čo najväčší bank. Hrať pomaly sa oplatí len v prípade, ak má hráč istotu, že náhle väčšie stávky by mohli prinútiť jeho oponentov zložiť karty, pretože by dostali tušenie, že hráč buď blafuje alebo dostal na ruku dobré karty. Podobne ako aj pri blafovaní, aj pri pomalej hre si musí hráč dať pozor, aby jeho protihráči „neprekukli“ jeho pomalú hru.

POZÍCIA ZA POKROVÝM STOLOM

Pri každej pokrovej hre musí naľavo od dealera sediaci hráč byť malý blind a ďalší hráč naľavo od neho musí byť veľký blind. Blindy sú nútené stávky, ktoré sa musia do hry dať ešte pred začatím samotného kola. Tento fakt vytvára veľmi nepriaznivú situáciu pre hráčov, ktorí sú pomocou týchto blindov nútení stávkovať, pretože dôjdu o časť svojich peňazí v prípade, ak nechcú pokračovať v hraní.

Naopak hráč sediaci napravo od malého blindu (hráč, ktorý bol malý blind v minulom kole a teraz je na dealerskom mieste) má najlepší prehľad o hre, pretože hra sa k nemu dostáva ako k poslednému a tak vie, koľko hráči pred ním stavili, ktorí  hráči zložili karty atď. Ak hráč vidí, že jeho oponenti nerobili žiadne agresívne zvyšovanie stávok, môže sa pokojne zapojiť do hry aj v prípade, že má na ruke slabé karty. V prípade, ak by sedel v oveľa skoršej pozícií je veľká pravdepodobnosť, že by sa do hry nepúšťal a rovno by zložil karty. Preto treba túto pozíciu aktívne využívať a naopak, pokiaľ sa hráč nachádza na začiatočných pozíciách alebo v pozícií blindu, treba skôr hrať rozvážne a nepúšťať sa do dorovnávania/zvyšovania stávok, ak nemá hráč dobré karty na ruke, respektíve jeho „card odds“ nie sú dostatočne dobré.

KEDY ZVYŠOVAŤ STÁVKU V POKRI?

Na rozdiel od obyčajného dorovnania stávky má zvyšovanie stávky jednu veľkú výhodu – súper sa môže zľaknúť a môže zložiť svoje karty. Samozrejme existujú aj iné dôvody, prečo stávku zvyšovať:

 • Hráč má na ruke dobré karty a tak potrebuje do banku dostať viac peňazí a tak zväčšiť svoju potenciálnu výhru. Pochopiteľne treba zvyšovať stávku s rozumom, aby si protihráči neuvedomili skutočnosť, že hráč má pravdepodobne veľmi dobré karty na ruke
 • Hráč chce vylákať protihráčov, aby zložili svoje karty. Môže sa jednať o čistý blaf, kedy hráč na ruke nemusí mať žiadnu dobrú kartu alebo kombináciu kariet, hráč sa tiež môže snažiť robiť polovičný blaf alebo jednoducho len chce, aby protihráči zložili karty, pretože hráč predvída, že v budúcom kole by mohli do hry prísť karty, ktoré by razantne vylepšili protihráčove kombinácie a ten by mohol hráča neskôr poraziť.
 • Zvyšovaním stávky môže hráč získať informácie o protihráčovi a sile jeho kariet, ktoré ma na ruke. Pokiaľ protihráč len dorovnáva stávku a nezvyšuje ju ďalej, je pravdepodobné, že nemá na ruke veľmi dobré karty.

KEDY LEN DOROVNÁVAŤ STÁVKU V POKRI?

Dorovnanie súperovho zvýšenia stávky sa môže vykonať z nasledujúcich dôvodov:

 • Hráč čaká, že v nasledujúcom kole mu do hry príde jeho karta, ktorú potrebuje na vytvorenie výhernej kombinácie. Dorovnanie stávky je jediný možný spôsob, ako sa dostať do ďalšieho kola a tak zistiť, aké karty prídu. Samozrejme všetko záleží od „pot odds“ a od „card odds“. Ak tieto pravdepodobnosti nie sú v hráčov prospech, neodporúča sa dorovnávať stávku.
 • Ak je hráč posledný v poradí za stolom, dorovnanie stávky môže zamedziť ďalšiemu zvyšovaniu stávky, ktoré by sa mohlo vyskytnúť v prípade, ak by samotný hráč znova navýšil stávku, pretože ak hráč len dorovná, tak sa kolo uzavrie a ide sa ďalej. Ak by hráč zvyšoval stávku, kolo by pokračovalo a jeho protihráči by mali na výber – foldnúť karty, dorovnať alebo zvýšiť stávku.
 • Dorovnávanie stávky sa môže použiť pri pomalej hre, keď hráč nechce prezradiť, že má na ruke dobré karty, s ktorými pravdepodobne vyhrá. Pri dorovnávaní má tak šancu sa dostať do posledného kola s viacerými hráčmi, ktorí počas hrania dali do banku väčšiu sumu. Kebyže hráč nedorovnával ale hneď aj navyšoval stávky, mohlo by to u protihráčov vzbudiť podozrenie a tí by následne zložili karty. Hráč by síce vyhral, no menšiu sumu, ako v prípade, že bude hrať pomaly a len dorovnávať stávky.

KTORÚ POKER STRATÉGIU ZVOLIŤ?

Sami môžete vidieť, že poker je hra, ktorá ponúka rôzne možnosti ako vyhrať nad protihráčmi – použitím štatistiky, psychického nátlaku alebo kombináciou týchto aspektov. Ako sme však spomenuli na začiatku článku, nedá sa presne povedať, ktorá stratégia je najlepšia a ktorú sa oplatí zvoliť. A ak by vám niekto niekedy tvrdil, že pozná najlepšiu poker stratégiu, tak mu rozhodne neverte, pretože takéto nič neexistuje. Jediný spôsob, ako si zaručiť dlhodobé dobré výsledky je veľa a veľa trénovať, testovať si rôzne postupy, ktoré sme vám spomenuli a skúšať, ako na ne spoluhráči reagujú.

Takto si hráč dokáže vybudovať svoj vlastný, špecifický prístup k pokru, ktorý z neho môže spraviť úspešného pokrového hráča. Na začiatok odporúčame si skúsiť zahrať poker zadarmo v niektorom z našich recenzovaných online kasín, aby si hráč dokázal vyskúšať hru a zároveň zbytočne neprísť o žiadne peniaze a potom neskôr, keď bude mať úplnú predstavu o tom, ako sa poker hrá, sa môže pustiť do hry o reálne peniaze.