ONLINE TIPOVANIE KONSKÉ DOSTIHY

Napriek tomu, že konské dostihy predstavujú niečo, čo tu je s nami stáročia, už od čias antiky, stávkovanie na dostihy nie je v porovnaní s inými športami ako je futbal alebo hokej až tak populárne. Aj preto si na dostihy online dnes zatipujeme len u malého množstva spoločností. Je to však tipovanie ako každé iné – vyžaduje vedomosti i absolútnu znalosť fungovania dostihového sveta.

AKO TIPOVAŤ NA KONSKÉ DOSTIHY CEZ INTERNET

Pri konských dostihoch rozoznávame približne tri desiatky rôznych typov stávok. Stávkové kancelárie však nemusia ponúkať všetky. To, či je tomu tak, závisí od množstva faktorov – konkrétnych pretekov, džokeja, koňa či udalosti. Najčastejšie sa na internete stretneme s dvomi typmi stávkových príležitostí – s dlhodobými a krátkodobými stávkami na jeden závod.

Najväčšie množstvo rôznych druhoch stávok nájdeme, ak sa rozhodneme tipovať online na výsledok konkrétneho závodu. Konské dostihy či akékoľvek preteky s koňmi sú tým špecifické, že je to šport jednotlivcov a teda je niekto prvý a niekto piaty. Tým sa tento šport líši od napríklad futbalu či hokeja, kde v jednom zápase nemôže zvíťaziť niekto tretí. To aj otvára stávkové príležitosti.

Pri konských dostihoch máte možnosť tipovať podstatne širšie, než pri iných športoch. Môžete vsadiť svoje prostriedky na to, že závod vyhrá konkrétny víťaz. Prípadne si môžete tipnúť, že istý kôň skončí na istom mieste. Tým to však nekončí – môžete si staviť na to, že skončí medzi najlepšími tromi, prípadne si stávku poistiť a vyhrať aj v prípade, že váš favorit dobehne až na štvrtom mieste.

Vo všeobecnosti možno povedať, že v dostihovom svete sa stretneme s dvomi typmi stávok – na víťaza a na miesto. Môžete si tipnúť len na víťaza alebo na miesto, čo znamená, že sa pokúsite uhádnuť to, ktoré kone skončia na prvom, druhom či treťom mieste. Môžete túto stávku aj skombinovať. Pokiaľ začínate, mali by ste si vybrať len tip na víťaza alebo na umiestnenie konkrétneho koňa.

ZÁKLADNÉ DRUHY DOSTIHOV

Rovinové dostihy

Rovinové dostihy alebo v angličtine flat races je jeden zo základných druhov dostihov, ktorý prebieha na dostihovej dráhe bez prekážok, čím sa líši od niektorých iných druhov dostihov. Zjednodušene povedané, tieto dostihy prebiehajú na rovinke a dôležité je len to, ktorý kôň sa do cieľa dostane ako prvý.

Pravidlá a fungovanie týchto dostihov sa mení od krajiny ku krajine. Na Slovensku napríklad platí, že takýchto dostihov sa nemôžu zúčastňovať polokrvné konie a tie, ktoré ešte nedosiahli vek dvoch rokov a všetky závody v rámci rovinového dostihu sa musia odohrávať na dráhe nie kratšej ako 800 metrov.

Prekážkové dostihy

Prekážkové dostihy alebo jump races sú ďalším zo základných druhov dostihov. Ako názov napovedá, kone pri nej zdolávajú prekážky. Prekážkové dostihy sú komplikovanejšie, než rovinové, keďže existuje viacero foriem prekážkových dostihov. Kone môžu skákať len cez prútené prekážky. Pri steeplechase kone musia zdolávať aj pevné prekážky (k tomu môžu byť pridané i prútené), no všetky tieto prekážky musia byť rozmiestnené na tráve.

Pri steeplechase cross-country môžu byť prekážky pevné aj prenosné, pričom celý závod nemusí prebiehať len na tráve, ale napríklad aj na pooranej zemi, či povrchu pokrytom piskom. Steeplechase cross-country je technicky najťažším druhom prekážkového dostihu, keďže pri ňom môže tvar prekážky jazdca i koňa nútiť k tomu plávať, brodiť sa, liezť alebo znižovať svoju rýchlosť, čo je pri „klasickom“ steeplechase zakázané.

Dostihy s handicapom

Pri konských dostihoch s handicapom sa človek označovaný za handicapera snaží o to, aby mali všetky štartujúce kone a jazdi rovnakú šancu na víťazstvo. Vyrovnanie šancí sa dá dosiahnuť viacerými spôsobmi, najčastejšie je to znížením alebo zvýšením hmotnostného zaťaženia, pričom sa vždy prihliada ku kvalitám toho najlepšieho koňa.

Výkonnostné dostihy

Pre výkonnostných dostihoch ide o výkon koňa. Aby bolo dosiahnuté, čo najférovejších podmienok, všetky kone musia mať rovnaký vek a niesť rovnaké zaťaženie. To sa odvíja od ich veku, dosiahnutých úspechov v závodoch alebo od dosiahnutého zisku za určité obdobie.

Chovateľské dostihy

V rámci slovenských dostihoch sa pod chovateľskými dostihmi sa rozumejú cvalové klasické dostihy a výkonnostné skúšky, ktoré sú schválené, určené a definované Dostihovou autoritou SR.

Dostihy s predajom koní

Stretnúť sa môžeme aj so stavom, kedy sú konské preteky prepojené s predajom a nákupom koní. Kôň, ktorý v dostihoch prehrá, môže byť kúpený, kým víťazný kôň sa automaticky stáva predmetom verejnej dražby. V tomto druhu dostihov môžu a nemusia byť porazené kone predmetom kúpy. Závisí to od druhu dostihu a od toho, či dá k tomu majiteľ koňa súhlas v prihláške.

Klusácke dostihy

Klusácke dostihy sú ďalšou zo základných foriem dostihov, ktoré môžete rozpoznať podľa toho, že jazdec nesedí na koňovi, ale za koňom, ktorý ho ťahá za ním v tom, čo sa označuje za sulku a to, čo pripomína kočiar. Klusácke dostihy môžu mať iný priebeh, než „klasické“ rovinové alebo prechádzkové dostihy. Môžu byť tvorené dvomi alebo viacerými rozjazdami alebo rozstrelom (tzv. vyraďovacím heatom), pričom každá jedna jazda (rozstrel) prebieha na dráhe dlhej od 1.600 až 1.800 metrov.

ŠPECIÁLNE DRUHY ZÁVODOV

Maiden závody

Pod slovom maiden sa v anglofónnych krajinách označuje nevydatá žena. Zároveň je však tento termín využívaný aj pri konských dostihoch. Do Maiden závodov sa môžu prihlásiť len také kone, ktoré doposiaľ nikdy nevyhrali žiadny zo závodov, teda nikdy neskončili na prvom mieste. Akýkoľvek predchádzajúci triumf ich diskvalifikuje z možnosti štartovať na takýchto konských pretekoch. Maideny by sme mohli označiť za súčasť tzv. „allowance“ závodov

Úľavové závody

V angličtine sú známe aj ako „allowance“ závody a je pre nich typické to, že sa do nich smú prihlásiť len kone, ktoré úplne presne zodpovedajú predpísaným požiadavkám. Typickým Úľavovým závodom môžu byť napríklad preteky pre 3-ročné plnokrvníky. Akonáhle by mal kôň dva roky, alebo štyri roky, zúčastniť by sa nemohol. Pri tomto druhe závodov sa neberie v úvahu len vek, ale napríklad aj dosiahnuté výsledky. Kritériá sa môžu rôzniť.

Závody Point-to-Point

Kým závody kovbojských koní sú to, čo by sme mohli označiť za šprint, point-to-point závody sú vytrvalostné. Tieto závody sa bežia len niekoľko mesiacov v rámci roku na tratiach dlhých minimálne 4,8 kilometra. Ako názov napovedá, je to závod od jedného bodu k druhému, pričom trať nemôže byť rovná, ale musí obsahovať prekážky. Závody Point-to-Point sú oveľa náročnejšie, než „klasické“ závody a sú preto určené hlavne pre kone, ktoré sú silné a majú už čo-to za sebou.

Závody kovbojských koní

Kovbojské kone, známe tiež ako Quarter Horse, sú druhom koní určeným nielen pre prácu, ale aj pre konské závody. Sú podobné plnokrvníkom, veľmi rýchle a sú tým, čo by sme označili za šprintérov. Závody kovbojských koní sa najčastejšie organizujú na dráhe dlhej štvrť míle (od toho aj to označenie Quarter), čo zodpovedá približne 400 metrom. Všetky šprinty kovbojských koní prebiehajú na dráhe dlhej v prepočte 201 až 796 metrov.

ZÁVODNÉ PLEMENÁ

To, aké dostihové kone sa môžu zúčastniť závodov je presne určené. V rámci dostihov na Slovensku sa za dostihového koňa považuje minimálne dva roky starý kôň, ktorý je anglickým plnokrvníkom, polokrvníkom, arabským plnokrvníkom alebo polokrvníkom či klusákom. Žiadne iné plemená sa závodov u nás zúčastniť nemôžu. Platí však, že iný kraj – iný mrav a v rôznych krajinách sa pravidlá rôznia.

Anglické plnokrvníky

Anglické plnokrvníky sú považované za najrýchlejšie plemeno koní. Už samotný anglický názov thoroughbred odkazuje k tomu, že je to dokonalé zviera a aj preto sa mu niekedy hovorí, že je aristokrat. Anglický plnokrvník je závodným koňom určeným k dostihom. Viac sa využívajú pre rovinové dostihy.

Arabské plnokrvníky

Arabský plnokrvník je starším druhom plemena, než anglický plnokrvník. Vynikajú predovšetkým veľkou výdržou a preto sú ideálnymi koňmi do dlhších vytrvalostných závodov, ako sú napríklad point-to-point. Počas jedného dňa sú schopné prejsť aj 150 kilometrov.

Americký klusák

Americké klusáky sú kone, ktoré, ako už ich názov napovedá, sú závodníkmi pre klusácke preteky. Nie sú až tak rýchle ako plnokrvníky, ich cválanie je oveľa ťažkopádnejšie, no svoje nevýhody vyvažujú vytrvalosťou, húževnatosťou a dlhým klusom.

Americký plnokrvník

Americké plnokrvníky sa považujú za šprintérov, špecialistov na štvrťmílové a podobne nízko-distančné závody, v ktorých nad ostatnými plemenami vynikajú. Sú veľmi rýchle, majú výbornú akceleráciu, no chýba im výdrž iných plemien. Sú považované na najpopulárnejšie plemeno koňa na svete.

STRATÉGIE A RADY

Ako aj pri iných športoch, i tipovanie na dostihy môže byť jednoduché, ako i zložitejšie. Čím kombinovanejšie stávky volíte, tým je všetko komplikovanejšie. Ak teda ešte len začínate s tipovaním na konské dostihy, odporúčame vám obrazne povedané držať sa pri zemi a voliť tie najjednoduchšie typy stávok – napríklad stávky na víťaza alebo na to, na ktorom mieste kôň dobehne. Alebo ešte inak povedané – sústreďte sa na jediného koňa.

Tá najväčšia zábava však začína, keď sa začnete rozhodovať o tom, na ktorého koňa si vsadiť. Majte vždy na pamäti, že konské dostihy nie sú futbal a šanca, že vyhrá outsider je väčšia, než pri iných športoch. O favoritoch a outsideroch najviac vypovedajú kurzy, čím nižším, tým je väčšia šanca, že vyhrá. Odhady sa samozrejme líšia, ale kôň s najnižším kurzom vyhrá v 30%-40% percentách celý závod. Šanca, že skončí medzi najlepšími tromi je ešte väčšia.

Aby stávkové kancelárie uľahčili tipujúcim cez internet rozhodovanie, zverejňujú i informácie o aktuálnej forme koňa, teda to, na akých umiestneniach skončil v predchádzajúcich závodoch. Ak ani to nepomôže, tak na špecializovaných stránkach si môžete naťukať meno koňa do vyhľadávača a pozrieť si jeho výsledky tam. Hoci tvrdé dáta a čísla i tu rozhodujú, intuícia a šťastie sú taktiež dôležitými činiteľmi pri rozhodovaní sa.

SLEDOVANIE VÝSLEDKOV

V súčasnosti majú tipéri široké možnosti pre sledovanie výsledkov dostihov. Stávkové kancelárie im ponúkajú nielen klasické výsledkové sumáre, ale aj možnosť sledovať niektoré dostihy naživo, prostredníctvom prenosu cez internet, ktorý môžu sledovať z pohodlia svojich obývačiek.

SUMÁR

Konské dostihy nepatria medzi najpopulárnejšie stávkové príležitosti. Nemá ich v ponuke každá jedna stávková kancelária. Niektoré ponúkajú len dostihy, iné preteky chrtov, niektoré oboje, iné ani jedno. Pritom je tipovanie na dostihy veľmi zábavné, keďže stávkujúcemu, teda vám, ponúka široké možnosti, ako tipovať. Nemusíte si ako pri futbale voliť medzi dvomi tímami, keďže na štartu závodu môže byť aj tucet koní.

Ak len s tipovaním výsledkov konských pretekov začínate, mali by ste sa sústrediť len na jedinú vec, jediného koňa a snažiť sa uhádnuť to, či vyhrá alebo na akom mieste v závode skončí. Tipovať na viacero koní by ste mali začať až vo chvíli, keď už na to budete adekvátne pripravení po týždňoch až mesiacoch naberania skúseností a čítania materiálov, ktoré vám pomôžu sa vo svete konských dostihov a tipovania zorientovať.

Ako sme vám dnes ukázali, existuje množstvo druhov dostihov, od tých základných až po tie špeciálne. Jednotlivé dostihy sa od seba líšia nielen povrchom, na ktorom závod prebieha, ale aj obmedzeniami či špecifikáciami, ktoré musí závodný kôň spĺňať. A aj plemien koní nie je práve najmenej. Čo to znamená – veľa príležitostí, no aj náročné vzdelávanie. Tipovať na konské dostihy môže byť veľmi ziskové, ak viete ako na to.

Základ k tomu, aby ste sa naučili správne tipovať na konské dostihy ste učinili už tým, že ste si prečítali náš článok. V ňom sme vám zhrnuli naše rady, tipy a skúsenosti z online tipovania na konské dostihy. Vyberte si zo zoznamu stávkovú kanceláriu a spravte svoju prvú stávku!