Roulette: lær og spill!

Rulett er et av de klassiske bordspillene med røtter helt tilbake til 1700 tallet da spillet ble oppfunnet av den franske matematikeren Blaise Pascal. Det opprinnelige spillet har over tid utviklet seg til tre hoved varianter: den europeiske, den franske og den amerikanske hvor det er den amerikanske som er den mest spilte.

Rulett er et sjansespill hvor bordet, uansett variant, består av to deler: et ruletthjul med nummererte «lommer» og et «satseområde» hvor du plasserer din innsats.

Hvis du er på jakt etter et morsomt, spennende og enkelt spill å prøve deg på med gode sjanser for solide gevinster er online rulett spillet for deg!

Rulett på nett

Det finnes mange forskjellige varianter av rulettspill på nett. Spillene vil fungere på samme måte og de betaler ut penger etter samme kriterier. Forskjellene mellom variantene kan være:

 • Språket dealeren snakker som i Norsk eller Svensk Roulette
 • At det benyttes to kuler som i Double Ball Roulette
 • Farten det spilles i som i Speed Roulette
 • At du er alene med dealer som i Salon Prive
 • At det er flere hjul som snurrer så du kan satse når du vil uten å måtte vente på dine medspillere som i Instant Roulette.

Her kommer alle spill med egne særheter for å skulle ha et rulettspill til alle typer spillere, uansett.

Etter et dypdykk i flere casino bonusregler ser vi en trend i at rulettspill på spilleautomater som en hovedregel teller 100 % mot eventuelle omsetningskrav mens live rulettspill stort sett teller kun 10 % mot satte vilkår og krav. Dette betyr for deg at et gjennomførbart frispillingskrav på 10 000 kr kan øke til 100 000 kr hvis du ønsker å gjøre omsetningen via rulettspill.

For oss resulterer dette i at det er svært få casino bonuser du kan benytte deg av om du er en ivrig live rulett spiller, som etter vårt syn er trist. Her vil vi anbefale deg til å finlese reglene til de forskjellige bonuser slik at du vet hva dy har å forholde deg til.

Rulettregler og innsatser du kan spille på

Det første som skjer når man skal spille rulett er at du må velge hvor mye du vil satse. Det finnes et bord ved siden av ruletthjulet hvor du plasserer innsatsen. Hvordan dette bordet ser ut varierer fra sted til sted eller etter hvilken nettside man spiller på. Rulett er et enkelt spill med få regler som gjør det hele lett å sette seg inn i. Selve rulettbordet er delt opp i to deler.

 • Rulettbordets første del – er et ruletthjul med enten 37 eller 38 nummererte lommer hvor du på det europeiske hjulet finner tallene en til 36 samt ett grønt felt merket 0.På det amerikanske hjulet finner du tallene en til 36 samt 0 og 00. Tallene 1 til 36 veksler mellom røde og sorte bakgrunner mens 0 og 00 begge har grønne bakgrunner.

  De grønne feltene er husets «edge» eller husets gevinstmulighet som med ett grønt felt gir huset en 2.7 % sjanse for gevinst og med to grønne felt hele 5.4 %.

 • Rulettbordets andre del – er hvor du satser på utfallet av spillet. Her kan du satse på alt fra et enkelttall og få en vinnersjanse på 35 ganger innsatsen til spill på fargene rød eller grønn som vil gi deg en odds på en til en.

Din oppgave er å gjette hvor ballen lander samt å sette en innsats på utfallet, noe du kan gjøre på følgende måter:

Inside bets eller spill på bordets indre, nummererte felter

Et rulettbords indre del er alle felt med tall. Tallene gir best odds og du kan velge å spille på: ett, to, tre, fire eller seks tall hvor oddsen går fra 35 til en til åtte til en. Her legger din innsats på nummeret eller numrene du ønsker å satse på før hjulet snurres og krysser fingrene.

Spill på indre del er å foretrekke om du er på jakt etter større utbetalinger og liker å spille ett eller flere tall som betyr noe for deg. Ønsker du større sjanser for gevinst vil spill på rulettbordets ytre del være å foretrekke. Her er det lavere odds med opptil en til to odds på seier.

 • Mulige innsatser på indre felt (nummerfeltene)
 • Straight up – her satser du på ett enkelt tall. Dette har den beste oddsen av alle hele 35 til en.
 • Split bet – her satser du på to nummer ved siden av eller over/under hverandre. Oddsen her en 17 til en.
 • Street bet – her satser du på tre nummer på rad. Oddsen går ned til 11 til en.
 • Corner bet – her satser du på fire nummer i en gruppe. Her er din odds seks til en.
 • Line bet – her spiller du på sek nummer, to rader over eller under hverandre. Odden her er på fem til en.

Innsatser på bordets indre del – en kort oppsummering

Innsats navn Antall nummer du spiller på Odds
Straight up Ett tall 35 til en
Split To tall 17 til en
Street Tre tall 11 til en
Corner Fire tall Åtte til en
Six line Seks tall Åtte til en

Outside bets eller innsatser på bordets ytre felter

Innsatser på rulettbordets ytre del

Et rulettbords ytre del lar deg sette innsatser på forskjellige samlinger av enten 13 eller 18 tall. Her vil førstnevnte gi deg en odds på to til en og siste, på 18 tall en til en.

Her kan vi oppsummere med at spill på ytre felt er perfekt for spilleren som ønsker action med hyppige, mindre utbetalinger. Er du på jakt etter de store utbetalingene må du bevege deg inn på det indre feltet og helst spille på enkle tall.

Mulige innsatser på ytre felt

 • Column bet – her satser du på en hel rad, 12 nummer. Her er oddsen to til en.
 • Dozen bet – her satser du på et dusin eller 12 tall. Odden er den samme som over to til en.
 • Farge – her satser du på at ballen stopper på rød eller sort felt. Oddsen er en til en.
 • Oddetall eller partall – her spiller du partall eller oddetall og får en til en i odds.
 • High/Low – her spiller du på en til 18 eller på 19 til 36, Også her er oddsen beskjedne en til en.

Vær obs på at det ene grønne feltet, som i europeisk rulett, eller begge grønne felt merket med 0 og 00, som i amerikansk rulett, ikke er med i noen av innsatsene over. De grønne feltene er husets rake eller husets andel i ordinære rulettspill.

Spiller du derimot «la partage» eller «en prison» utgaven av rulett kan du få tilbake deler eller også hele innsatsen.

• En prison eller i fengsel på norsk – forutsetter at du har satset på et oddetall og vil gi deg tilbake hele din innsats om ballen ender på et grønt felt.
• La partage eller deling på norsk – forutsetter også spill på oddetall, men gir deg kun halvparten av din innsats tilbake.

Innstaser på ytre del – en kort oppsummering

Innsats navn Hva du spiller på Odds
High / low Fra en til 18 eller 29 til 36 En til en
Red / Black Rød eller sort En til en
Pair / odds Partall eller oddetall En til en
Dozen En til 12, 13 til 24 eller 25 til 36 To til en
Column En av bordets tre kolonner To til en

Announced bets eller called bets

Call eller announced bets er begge varianter av innsatser du fysisk forteller eller roper til dealeren. Mer spesifikk kan et call bet «ropes» frem til ballen stopper og settes på kreditt. Et announced bet eller innsats krever at du har lagt innsatsen på bordet før ballen stopper.

Grunnen til at disse «ropes ut» fremfor at spilleren fysisk plasserer sin innsats er at dette er større grupper tall som nesten kan virke som tilfeldig satt sammen. Gruppene ser ut som følger:

 • Jeu Zero – her spiller du på tallene rundt 0 eller: 12, 35, 3, 26, 0, 32 og 15 som alle er nære 0 på rulettbordet. Her setter du fire innsatser. Den første delt på 0 og 3, den andre delt på 12 og 15, tredje delt på 32 og 25 og den siste straight up på 26. Her vil de tre første ha en odds på en til 17 og siste hele en til 35.
 • Voisins du zero – her spiller du på tallene i nærheten av null. Dette blir tallene mellom 22 og 25 eller: 22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, tre, 26, 0, 32, 15, 19, fire, 21, to og 25. Her spiller du med tre innsatser: en på trioen 0, to og tre med en odds på en til 11, en innsats på hjørnet eller corner av 25, 26, 28 og 39 med en odds på en til åtte samt på splittene: fire og syv, 12 og 15, 18 og 21, 19 og 22 samt en på 32 og 35 som alle har en odds på en til 17.
 • Le tiers du cylindre – her spiller du på de 12 tallene som er på «motsatt» side av 0 på selve ruletthjulet. Dette blir tallene fra 27 til 33 eller: 27, 13, 36, 11, 30, åtte, 23, 10, fem, 24, 16 og 33. Her setter du seks innsatser, alle på splittene mellom: fem og åtte, 10 og 11, 13 og 16, 23 og 24, 27 og 30 og 33 og 36. Alle har en odds på en til 17.
 • Orphans eller foreldreløse – her spiller du på de åtte tallene som ikke dekkes av overnevnte «Voisins du zero» og «Le tiers du cylindre» og består av tallene: 17, 34, seks, en, 20, 14, 31 og ni. Her setter du fire innsatser med doble på: seks og ni, 14 og 17, 17 og 20, 31 og 34 samt en, straight up på 1. Her vil de første tre innsatsene ha en odds på en til 17 og den siste hele en til 35.
 • Sist, men ikke minst kan du satse på naboene eller neighbors. Her roper du ut ønsket tall og dealer legger til to tall før og to tall etter på ruletthjulet. Her kan du satse på ett, to, tre eller fire tall.

Announced, called eller muntlige innsatser – kort oppsummert

Innsats Odds
En til 35 En til 17 En til 11 En til åtte
Jeu Zero 26 0-3,12-15 og 32-25
Voisins du zero 4-7, 12 -15, 18-21, 19-22 og 32-35 0, 2 og 3 25, 26, 28 og 39
Le tiers du cylindre 5-8, 10-11, 13-16, 23-24, 27-30 og 33-36
Orphans 1 6-9, 14-17, 17-20 og 31-34

Final bet

Et final bet eller Finale Plain er en innsats satt på europeisk ruletthjul. Her sier du din innsats muntlig som for eksempel final four eller siste fire. Du setter da en innsats på alle tall som slutter med fire eller: fire, 14, 24 og 34.

Spiller du på to tall, som begge kan være kan være siste tallet i det vinnende nummeret spiller du Finale Cheval.

Complete bet eller maksimums innsats

Her velger du deg et nummer på rulettbordets indre del. La oss si du velger tallet 14. Du må nå sette maksimal innsats på følgende tallkombinasjoner med opptil seks tall, inklusive tallet 14.

En komplett innsats på 14 inkluderer følgende kombinasjoner:

Innsatstype Nummer du spiller på Odds
Straight up 14 En til 35
Split 14-8 En til 17
Split 14-13 En til 17
Split 14-17 En til 17
Split 14-15 En til 17
Corner 14-13-10-11 En til åtte
Corner 14-11-12-15 En til åtte
Corner 14-15-18-17 En til åtte
Corner 14-17-16-13 En til åtte
Seks på linje 10-11-12-13-14-15 En til fem
Seks på linje 13-14-15-16-17-18 En til fem

Dette er en svært kostbar måte å spille på, men slår denne inn for fullt, eller du treffer på et tall i nærheten av 14 på bordet, kan gevinstene så definitivt være vert det.

Etter alle innsatser er plassert spinner dealeren ruletthjulet med klokken og en liten stålkule motsatt vei, før dommen kommer når ballen stopper helt opp.

Avslørte rulettmyter

En croupier kan få kula i rulett til å lande der han eller hun vil

Denne myten mener at erfarne croupierer kan manipulere hvor kula skal stoppe ved å endre på hvor hardt kula snurres, når kula skal spinnes og ved å kjenne til eventuelle slitasjer eller feil på ruletthjulet som kan brukes til hans eller hennes fordel.

FAKTA

Det å skulle kunne kontrollere et ruletthjul er ikke umulig, men det er svært usannsynlig. Ikke bare må delaeren kontrollere de fysiske kreftene som er i spill, du må også gjøre det på en så overbevisende måte at ingen av de som ser på skal legge merke til det.
Et annet svært viktig moment er et casinos naturlige fordel på opptil 5,26 % med å ha et eller to grønne felt på rullehjulet også vil være svært utsatt om en dealer skal begynne å «tulle» med utfallet. Legger vi til de problemene en juksende dealer eller et juksende casino vil få om juks oppdages, er manipulering av ruletthjulene i beste fall høyst usannsynlig.

Rulett variasjoner

Over tidens løp har rulettspillet utviklet seg og det finnes i dag i all hovedsak to variasjoner som spilles: den europeiske- og den amerikanske varianten. Ikke uventet er det den europeiske varianten som er mest populær her hos oss.

Europeisk rulett

Den europeiske varianten av rulett har et ruletthjul med 37 felter. Her finner du tallene en til 36 i fargene sort og rød samt ett grønt felt hvor sistnevnte er husets eller bordets fordel med en vinnersjanse på 2.7 %.

Den europeiske varianten har en såkalt «en prison» regel som gir deg 50 % av din innsats tilbake om du spiller på det grønne feltet og kula ender opp der.

I dag spilles rulett i all hovedsak på live casino hvor så godt som alle benytter seg av europeiske regler.

Evolution Gaming har uten tvil det største utvalget deriblant en egen norsk variant; Norsk Roulette.

Her kan du spille med norsk dealer, norske medspillere og selvfølgelig i norske kroner.

Dette rulettbordet er åpent fra klokken 14:00 til 00:00 alle dager hos flere av våre anbefalte nettcasino.

Andre gode live leverandører med rulettspill er: Pragmatic Play og Vivo Gaming.

Amerikansk Rulett

Amerikansk rulett er et spill som skiller seg fra de fleste andre ved at den har to seksjoner merket grønn med 0 og 00, fremfor ett.

Ekstrafeltet gir huset 100 % større vinnersjanse. Med en fordel på 5.26 % til huset er det best å styre unna denne varianten, hvis det finnes andre å velge i. Med 38 felt og en stor fordel huset er denne utgaven definitivt bedre for casinoet enn for spilleren.

Amerikansk rulett har også utviklet seg til Atlantic City varianten som innbefatter «la partage» eller delingsregelen.

Denne regelen ligner på den franske varianten «en prison» bortsett fra at potten deles mellom spillerne om kula ender på 0 eller 00.

Amerikansk rulett er ikke lett å finne på vanlige norske nettcasino og finner man et casino med en amerikansk utgave, er denne som regel stengt for norske spillere.

Evolution Gaming har en amerikansk variant i sin rulettlobby, som vi sjelden ser. Utover den har vi ikke funnet noen.

Fransk Rulett

Fransk rulett spilles på det europeiske ruletthjulet med et grønt felt merket 0 og har i tillegg til de «vanlige» europeiske reglene to tillegg: En Prison og La Partage.

 • En Prison eller i fengsel på norsk – tar din innsats til «fange» om kula lander på 0. Vinner du på innsatsen på neste runde får du innsatsen tilbake, taper du tar huset innsatsen.
 • En Partage eller deling på norsk – gir deg tilbake halvparten av din innsats om kula lander på 0. Du kan i noen tilfeller også velge om du ønsker at innsatsen skal settes som En Prison med reglene som følger. Sistnevnte ser vi oftest i europeiske casino.

Heller ikke Roulette med det franske regelsettet er å oppdrive på norske nettcasino, men det betyr ikke at det ikke er andre spennende varianter å prøve lykken på.

Live Roulette

Live spill er det nye riktig store og deriblant gjør live rulettbordene det meget godt. Det er ikke uvanlig å finne 20, 30 og til og med 40 forskjellige rulettbord spredd over flere varianter slik at alle spillere kan finne en type som passer helt perfekt. Antallet bord har også gjort det sånn at det alltid er plass rundt et bord du vil spille på.

Noen casino har til og med egne norske varianter der dealer er norsk, medspillere er norske og du spiller selvfølgelig med norske kroner. Er det denne varianten du vil prøve har disse ofte en noe begrenset åpningstid som går fra 13-14 tiden og ut i de sene nattetimer.

For de av dere som ikke har testet live rulett tidligere er dette svært enkelt og trenger egentlig ingen introduksjon, men vi byr på en allikevel.

 • Det første du må gjøre er å velge et spill som passer for deg. Ofte vil ikke alle spillene som er tilgjengelig vises på casinoets sider så du må åpnet et live spill for deretter å klikke på «lobby» knappen. På live spillene fra Evolution Gaming finnes disse nederst til høyre på spillruten. Går du videre fra lobbyen finner du alle spill tilgjengelig.
 • Deretter må du velge et brukernavn før du er klar til å begynne spillet.

Når det er så enkelt å spille rulett på nett samtidig med åpningstider døgnet rundt, muligheten for live bonuser og flere varianter av spillet å velge mellom burde det være enkelt å veien over til live spill i ditt favoritt casino på nett.

Tre av de mest populære rulettvariantene vi finner i norske nettcasino er:

Instant Roulette

her er det 12 ruletthjul som konstant spinner og du vil automatisk bli koblet til det neste hjulet som snurres, etter du har satt din innsats. Her spilles det etter europeiske regler.

Double Ball Roulette

her benyttes nok en gang de europeiske reglene og etter du har satt din innsats snurres ruletthjulet mot klokken og to rulettekuler med klokken. Her er begge nummer ballene lander på vinnertall. Her har du dermed dobbel sjanse for gevinst.

Auto Roulette

her ser man et fysisk ruletthjul som snurres av en maskin, uten dealer. Også her er det de europeiske reglene som gjelder. Dette spillet tilpasser seg språket til området du kommer fra så for oss er dette spillet på norsk.

Rulettstrategi

Det finnes flere rulettstrategier å velge mellom og de har alle én ting til felles; å begrense dine tap. Ved å minimere tapene og få bedre kontroll på pengene dine, vil forhåpentligvis gevinstene dine overstige tapene. Men vær klar over at ingen av strategiene kommer med gevinstgaranti.

Martingale system

Her setter du innsatsen på en odds med 50 % sjanse til gevinst og når du vinner må du doble din innsats. Taper du må du doble din innsats for hvert tap, helt til du vinner. Har du doblet hele veien får du igjen det tapte, innsatsen på det aktuelle spillet og sitter igjen med en pen liten fortjeneste.

Systemet fungere som følger:

 • Du spiller for 100 kr og taper.
 • Du må nå doble innsatsen til 200 kr. Du taper igjen.
 • Du må nå doble innsatsen til 400 kr. Denne gangen vinner du og får utbetalt 800 kr. Du kan nå dekke de tapte 300 kr samt innsatsen på 400 kr for det siste spillet og du sitter igjen med 100 kr ekstra.
Steg nr. Innsats Akk. innsats Gevinst Total
1 100 kr 100 kr -100 kr
2 200 kr 300 kr -300 kr
3 400 kr 700 kr 800 kr 100 kr

D’Alemberts system

Som med Martingale må du velge en odds på minst to til en eller en 50/50 prosents sjanse til gevinst som vil doble din innsats ved seier. D´Amberts system baserer seg på at ting vil jevne seg ut over tid. For å forklare det enkelt kaller vi innsatsen en «chip» som brukes på følgende måte:

 • Her satser du en chip per spill.
 • Vinner du holder du deg til en chip per spill.
 • Taper du må du legge til en chip per spill til du vinner igjen.
 • Når du vinner, fjerner du en chip per spill til du er tilbake til din opprinnelige innsats eller den første chipen.
 • Du vil nå ha vunnet de chipene du fjernet per spill.

For å forklare systemet på en enkel måte sier vi at den første innsatsen er 10 kr.

 • Du satser 10 kr
 • Taper du legger til 10 kr per spill.
 • Når du vinner, tar du av 10 kr per spill.
 • Du vinner nå 10 kr per spill, til du er tilbake til opprinnelige innsats.
 • Her kan du gå tom for penger samtidig som du kan nå casinoets maksimumsgrense for innsatser før du går i pluss.
Spill Innsats Tap Gevinst Totalt
1 10 kr 10 kr -10 kr
2 20 kr 20 kr -30 kr
3 30 kr 30 kr -60 kr
4 40 kr 40 kr -100 kr
5 50 kr 50 kr -50 kr
6 40 kr 40 kr -10 kr
7 30 kr 30 kr 20 kr
8 20 kr 20 kr 40 kr
9 10 kr 10 kr 50 kr

Labouchére systemet

Dette systemet er ment for spill på innsatser med en 50/50 prosents sjansen for å vinne og er mer komplisert enn de to andre. Først må du bestemme deg for hvor mye du vil vinne, over hvor mange spill, før du kompenserer for tap gjennom en høyere innsats.

Vi begynner med en enkel rekke tall: 1 – 2 – 3 – 4. Din innsats bestemmes ved å legge sammen første og siste tall: 1 – 2 – 3 – 4 = 5

Vinner du, stryker du begge tall: 1 – 2 – 3 – 4. Taper du legger du tapet til på høyre side og stryker tallet til venstre : – 2 – 3 – 4 – 5. Når du sitter igjen med et tall satser du det tallet.

 • La oss si at du vil vinne 1 000 kr over ti runder. Du vil da måtte dele summen over ti spill på følgende måte: 200 kr, 50 kr, 150 kr, 50 kr, 100 kr, 100 kr, 50 kr, 200 kr, 50 kr og 50 kr.
  • Ta beløpet lengst til høyre og legg det sammen med tallet lengst til venstre som blir din innsats. Vinner du stryker du begge tall fra listen din og legger sammen de to ytterste tallene som du satser for.
  • Vinner du stryker du begge tallene og legger sammen de neste tallene som blir din neste innsats.
  • Taper du skriver du opp det tapte beløpet lengst til høyre og stryker tallet lengst til venstre.

Når alle tallene er strøket, vil du i teorien ha vunnet 1 000 kr.

Spill nr. Tallrekke Innsats Gevinst Tap Totalt
1 1-2-3-4 5 kr 5 kr 5 kr
2 2-3 5 kr 5 kr 0 kr
3 2-3-5 7 kr 7 kr -7 kr
4 2-3-5-7 9 kr 9 kr -16 kr
5 2-3-5-7-9 11 kr 11 kr -27 kr
6 2-3-5-7-9-11 13 kr 13 kr -14 kr
7 2-3-5-7-9-11-13 15 kr 15 kr 1 kr
8 3-5-7-9-11 14 kr 14 kr 15 kr
9 5-7-9 14 kr 14 kr 29 kr
10 7 7 kr 7 kr 36 kr

Som du nå ser er det mange veier til mekka, men ikke alle vil fungere like godt for deg. Husk at alt av pengespill skal være spennende og gøy og aldri gå utover ditt vel og ved.

Vi håper du med denne introduksjonen til rulett på nett har plukket opp det du trenger for å begi deg ut på nye eventyr med det fantastiske rulettbordet.

Lykke til med spillingen!